videografie

Videografie

Videografie kun je voor van alles inzetten: aftermovies, bedrijfvideo’s, bruiloften etc. Nu grote social media platformen, zoals Instagram, de nadruk leggen op video en met de opkomst van Tiktok en YouTube Shorts liggen hier ontzettend veel kansen voor bedrijven. 

AFtermovies

Een gebeurtenis of moment vastleggen in video kan in een aftermovie. Hierbij kun je weer helemaal wegdromen naar dat ene moment waar je zoveel moeite in hebt gestoken. Ook neem je je klant weer helemaal mee terug naar dat moment wat opnieuw zorgt voor het geluksgevoel dat hij of zij ervoer toen het event bezig was! Hieronder zijn twee aftermovies van afgelopen zomer te zien, de middelste van mijn reis naar Zambia met World Servants en de linker die ik heb mogen editten voor deze organisatie! Helemaal rechts is een aftermovie van een 3 daagse race langs alle 11 steden samen met Spectrum Solarteam.

Verticale content

Elfstedentocht 2022

In juni 2022 deed Spectrum Solarteam mee aan ‘The Ultimate Solar Challenge’. In drie dagen tijd voer de zonneboot de klassieke 200 kilometer lange elfstedentocht. Voor Instagram Reels mocht ik iedere dag een aftermovie maken. Deze stonden ‘s avonds direct op de socials. Snelheid was key tijdens deze dagen, zowel voor de boot als voor de video’s. 

Bedrijfsvideo

swettehûs - Fagerhult

In 2022 leverde Fagerhult het vernieuwde Swettehûs op aan de provincie Fryslân. Dit was een bijzonder project. Er werd namelijk extra aandacht besteed aan de energie-inname van het gebouw. Deze video markeert het einde van dit mooie project om te laten zien waartoe Fagerhult in staat is.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Vraag een offerte aan.

Opnames en streaming

Tijdens COVID-19 heeft er enorm veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van livestreaming. Gelukkig zijn er tegenwoordig weer veel meer fysieke mogelijkheden. Toch zijn er bepaalde situaties waarin je je kunt voorstellen dat een livestream ontzettend handig is. Hierin denk ik graag mee! Hieronder zijn verschillende livestreams te vinden die ik heb verzorgd. Daarnaast zie je een podcast serie die zowel op YouTube als Spotify te bekijken en te beluisteren is. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op. 

Contact

Niet gevonden waarnaar je op zoek was? Neem dan gerust contact op om te kijken wat er mogelijk is! Ik denk graag met je mee. 

Deze site gebruikt cookies van derde partijen om voor een betere ervaring te zorgen. Lees hoe deze cookies gebruikt worden in het privacybeleid. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacybeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Jur Image, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.jurimage.nl +31617907460

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jur Image verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – IP adres – Browser die je gebruikt om ons te benaderen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jurimage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jur Image verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jur Image bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal vijf jaar: E-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer. Dit kan bijvoorbeeld via whatsapp zijn. Jur Image bewaard deze gegevens voor deze lange periode voor kwaliteitsdoeleinden. Zeven jaar: Facturen en offertes. Dit is een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jur Image deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jur Image blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jur Image gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jur Image gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: yt-player-bandwidth Functie: Optimale video resolutie Bewaartermijn: onbepaald Cookie: _ga  Functie: Registratie van unique ID voor statistische data Bewaartermijn: Twee jaar Cookie: _ga#  Functie: Gebruikt voor Google Analytics om data the verzamelen hoevaak de website is bezocht Bewaartermijn: Twee jaar Cookie: _gat  Functie: Gebruikt voor Google Analytics om aanvraag rate bij te houden Bewaartermijn: Een dag Cookie: _gid  Functie: Registratie van unique ID voor statistische data Bewaartermijn: Een dag Cookie: yt-player-headers-readable Functie: Bepaling optimale video resolutie per apparaat en netwerk instellingen Bewaartermijn: onbepaald Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Functie: Schatting van bandbreedte gebruiker Bewaartermijn: 179 dagen Cookie: YSC  Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt.innertube::nextId Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt.innertube::requests Functie: Registratie unieke ID voor statistieken YouTube video Bewaartermijn: onbepaald Cookie: ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-cast-available Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-cast-installed Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-connected-devices Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-device-id Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: onbepaald Cookie: yt-remote-session-app Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie Cookie: yt-remote-session-name Functie: bewaren van videovoorkeuren gebruiker Bewaartermijn: gedurende sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jur Image en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@jurimage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jur Image wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jur Image neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Privacy@jurimage.nl Laatst gewijzigd: 06 november 2022
Save settings